ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) dla Projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) dla Projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"
Kielce dn. 29.04.2014 r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) dla Projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców