ROT Świętokrzyskie - AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI


1. 09. 2013

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna dziś realizację Projektu Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowujemy się do poszukiwań wykonawców usług szkoleniowych oraz adaptacji w ramach projektu.

22. 10. 2013

W tym tygodniu grupa 6 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach przebywa w Wielkiej Brytanii na szkoleniu u partnera projektu firmy LTAS. Nauczyciele mają trudne zadanie ponieważ po powrocie będą musieli opracować programy nauczania w szkole oraz na kursach zgodnie z poznanymi w Wielkiej Brytanii standardami.

 28. 10. 2013

W dniach 28. 10 – 4. 11. 2013 prowadzona jest rekrutacja uczestników Projektu Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu mogą być uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, którzy w wyznaczonym terminie dostarczą komplet dokumentów do sekretariatu szkoły lub Biura Projektu.

5. 11. 2014

W tym tygodniu rozpoczęły się adaptacje pomieszczeń na bibliotekę szkolną, Europejskie Centrum Informacji, pracownię komputerową oraz symulacyjną jednostkę mieszkalną. Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.

7. 11. 2013

Udało się skompletować uczestników projektu. Projekt cieszy się takim zainteresowaniem, że powstały listy rezerwowe na wszystkie działania projektowe. Wkrótce zostaną ustalone harmonogramy pierwszy zajęć dla poszczególnych grup.

12. 11. 2013

Zachęcamy wszystkich uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem szkoleń. Niektóre grupy mają dużo zajęć,  ale z pewnością wszyscy sobie poradzą.

14. 11. 2013

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia z zakresu: Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska. W ciągu kilku najbliższych dni uda się wystartować z kolejnymi szkoleniami.

12. 12. 2014

Zakończyły się już pierwsze szkolenia w ramach niektórych działań projektowych. Wszystkim uczestnikom zakończonych szkoleń udało się je zaliczyć niemalże bezbłędnie. Gratulujemy!

20. 12. 2013

Pierwsze adaptacje są już ukończone, a pozostałe na ukończeniu. Wszystko wygląda naprawdę imponująco! Nowe, czyste i funkcjonalne pracownie z pewnością przypadną do gustu uczniom szkoły, którzy rozpoczną w nich pierwsze zajęcia na początku nowego roku, a wszyscy zainteresowani będą mogli je podziwiać podczas konferencji organizowanej w drugiej połowie stycznia 2014.
2. 01. 2014

Wszystkie adaptacje są już ukończone, pracownie wyposażone, urządzone, a młodzież po pierwszych zajęciach zachwycona, aż niektórym, na szczęście dla zajęć szkolnych głos odebrało.


7. 01. 2014

Od dzisiaj dostępne są kolejne harmonogramy szkoleń dla poszczególnych grup obowiązujące do końca kwietnia 2014 r.

21.01.2014

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 28.01.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, w sali nr 4 (kawiarenka szkolna). Podczas konferencji zostanie zaprezentowany stan realizacji projekut współpracy ponadnarodowej "Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego"

28. 01. 2014

Dziś odbyła się  Konferencja Prasowa,  podczas której zaprezentowany został Projekt Współpracy Ponadnarodowej: „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w multimedialnej prezentacji projektu połączonej ze zwiedzaniem szkoły i zaadaptowanych w ramach projektu sal, które przekształcono na bibliotekę i czytelnię szkolną, pracownię komputerową, symulacyjną jednostkę mieszkalną oraz na potrzeby Europejskiego Centrum Informacji. Miłą niespodzianką był catering w kawiarence szkolnej wraz z degustacją różnych rodzajów kawy przygotowany przez uczniów jako efekt udziału w szkoleniach dla barmanów i baristów.


20. 02. 2014

W tym tygodniu zakończyła się krótka przerwa – ferie zimowe i zakończyły się kolejne edycje szkoleń. Oczywiście wszyscy uczestnicy zaliczyli zlecone im zadania.

21. 03. 2014

Szkolenia cały czas są realizowane, zaadaptowane pracownie funkcjonują bez zastrzeżeń, czyli jednym słowem projekt funkcjonuje zgodnie z założeniami.

29. 04. 2014

Kolejne grupy szkoleniowe zakończyły zajęcia. Powoli przygotowujemy się do wyłonienia uczniów, którzy wyjadą na szkolenia do Wielkiej Brytanii oraz tych którzy wezmą udział w płatnych stażach u pracodawców świętokrzyskich w okresie wakacyjnym.

30. 05. 2014

Wszystkie grupy szkoleniowe zbliżają się do zakończenia realizacji zajęć w roku szkolnym 2013/2014. Tym samym wielkimi krokami zbliżamy się do wyjazdu do Anglii oraz do staży wakacyjnych.

12. 06. 2014

Dzisiaj odbyły się ostatnie zajęcia i tym samym egzaminy na szkoleniach realizowanych w ramach projektu. W związku z tym można uznać kursy w roku szkolnym 2013/2014 za zakończony z pełnym sukcesem, ponieważ wszystkim udało się pozytywnie rozwiązać zadania egzaminacyjne na poszczególnych szkoleniach. Zostało tylko policzyć punkty i ogłosić listę wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii oraz listę stażystów na okres wakacji.

18. 06. 2014

Dziś na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista szczęśliwców wyjeżdżających na warsztaty i szkolenia do Wielkiej Brytanii (14 osób) i uczestniczących w stażach wakacyjnych (20 osób). Staże będą realizowane w: spółce Dekom, hotelu Pod Złotą Różą***, hotelu Best Western Grand Hotel Kielce ****, hotelu Grafit**** oraz Agencji Turystycznej Gold Tour.

25. 06. 2014

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 27. 06. 2014 będzie możliwość odbioru certyfikatów ze szkoleń. Wszystkich uczestników projektu serdecznie zapraszamy w tym dniu do pracowni symulacyjnej.

W okresie wakacyjnym będzie możliwość skorzystania ze spotkań z doradcą zawodowym w ramach realizowanego projektu.

30. 06. 2014

Dyżury doradców zawodowych w okresie wakacyjnym będą realizowane w godzinach pracy szkoły w pierwszej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia w pokoju 21 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach.

4. 07. 2014

Dzisiaj grupa 14 uczestników projektu, uczennic i uczniów ZSE w Kielcach wyjeżdża do miasta Bournemouth w Wielkiej Brytanii w celu uczestniczenia w dwutygodniowych szkoleniach i warsztatach.

10. 07. 2014

Mamy informacji od grupy z Wielkiej Brytanii, że wszystko przebiega zgodnie z planem, wszyscy chwalą sobie zakwaterowanie u rodzin brytyjskich oraz zajęć w szkole MLS. Jedynie narzekają na zbyt mała ilość czasu wolnego, ale w końcu nie pojechali na wakacje. Życzymy im powodzenia i sukcesów na wyspach.

10.07.2014

Grupa uczniów wróciła bardzo zadowolona z wyjazdu studyjnego do partnera projektu w Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdu uczniowie odbyli  warsztaty z prowadzenia działalności i poszukiwania pracy oraz otrzymali stosowne certyfikaty w j. angielskim. W celu poznania specyfiki pracy na rynku turystycznym Wielkiej Brytanii odwiedzili hotele, obiekty gastronomiczne, Jobcenter i Informację Turystyczną.

05.08.2014 r.

Część uczniów kończy już wakacyjne staże w hotelach, restauracjach i obiektach turystycznych w Kielcach. Pracodawcy są bardzo zadowoleni z ich pomocy, a uczniowie za zarobione pieniądze zdążą jeszcze wyjechać gdzieś na wakacje.

08. 09. 2014

Dyżury doradców zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 będą realizowane w godzinach pracy szkoły w pokoju 21 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach.

10.09.2014

Rekrutacja do udziału w projekcie PWP "Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego"  rozpoczyna się dnia 10. 09. 2014 (środa) a kończy 17. 09. 2014 (środa).

Wszelkie informacje dostępne są na stronie szkoły www.ekonomik-kielce.edu.pl - banner projekty unijne, lub link bezpośredni: http://www.projekt-ekonomik.wkielcach.eu/
Każdy uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach ubiegający się o udział w projekcie w roku szkolnym 2014/2015 zobowiązany jest do pobrania poniższego formularza zgłoszeniowego, wydrukowanie go i wypełnienie wraz z informacjami dotyczącymi wyników w roku szkolnym 2013/2014. Osoby które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców na stosownym formularzu.

Przyjmowane będą tylko formularze kompletne, prawidłowo wypełnione. Formularze należy składać w w/w dniach w godzinach 8:15-17:00 w pokoju 21 do Pana Mariusza Kotarzewskiego i Pana Bartosza Prońko.

25. 09. 2014

Zakończyliśmy rekrutację uczestników projektu i utworzyliśmy grupy szkoleniowe na rok szkolny 2014/2015.  Wkrótce zostaną ustalone harmonogramy pierwszych zajęć dla poszczególnych grup.

13. 10. 2014

Zachęcamy wszystkich uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem szkoleń. Niektóre grupy mają dużo zajęć,  ale z pewnością wszyscy sobie poradzą.

21. 10. 2014

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia z zakresu: Gastronomia w praktyce. W ciągu kilku najbliższych dni uda się rozpocząć kolejne moduły szkoleniowe. 

27. 10. 2014

W tym tygodniu spośród uczestników projektu wyłonimy osoby , które odbędą staże w listopadzie i grudniu br.

05. 11. 2014

Dziś na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów - uczestników projektu, którzy w listopadzie i grudniu 2014 r. odbędą staże (15 osób). W tym tygodniu będziemy podpisywać umowy ze stażystami i pracodawcami. Staże będą realizowane u pracodawców świętokrzyskich: w spółce Dekom, hotelu Pod Złotą Różą***, hotelu Best Western Grand Hotel Kielce ****, hotelu Grafit**** oraz Agencji Turystycznej Gold Tour.

13.11.2014

Promocja projektu - po raz kolejny wysłaliśmy informację o stanie realizacji projektu PWP "Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego" do wszystkich członków Regionalnej Organizacji Województwa Świętokrzyskiego.

1. 12. 2014
Zajęcia w ramach projektu odbywają się niemalże codziennie, a stażyści powoli kończą "pracę" na ten rok.

22. 12. 2014
Wszystkie zajęcia kursowe przewidziane na rok 2014 zostały zakończone. Stażyści kończą staże przygotowując w hotelach przyjęcia bożonarodzeniowe i bale sylwestrowe. Jedynie doradcy zawodowi maja mnóstwo pracy bo dni wolne w szkole dają możliwość wytężonej pracy w ciszy i spokoju.

14. 01. 2015
Kursy zawodowe w roku 2015 zostały rozpoczęte. Wybranych zostało pięć kolejnych osób do odbycia ostatnich już staży w ramach projektu. Otrzymaliśmy także informacje o rozszerzeniu projektu o dodatkowe kursy i szkolenia oraz całkowicie nowe zadanie dotyczące e-learningu i dlatego znów rozpoczynamy rekrutację do projektu - poszukujemy dodatkowych 40 uczestników, z czym oczywiście nie będzie żadnego problemu bo uczniowie cały czas dopytują o dodatkowe zajęcia.

13. 02. 2015
Rekrutacja do dodatkowych czterech grup - po jednej dla każdego zadania powoli zmierza do kończą. Przed nami ferie zimowe ale wypoczynku będzie niewiele ponieważ w szkole każdego dnia odbywać się będą zajęcia w ramach projektu. Przygotowujemy się także do wdrażania platformy e-learningowej która pomoże w prowadzeniu zajęć projektowych oraz w przypominaniu wiedzy przekazywanej podczas kursów.

12. 03. 2015
Wszystkie dodatkowe grupy zostały skompletowane. Chwile to trwało ponieważ osoby zarządzające projektem chciały dać każdemu szanse a kilka klas było na praktykach zawodowych. Grupy składające się wyłącznie z klas czwartych zmierzają do zakończenia zajęć przed zakończenie roku szkolnego. Doradcy zawodowi na bieżąco prowadzą zajęcia z młodzieżą w zakresie dopasowania zawodowego a platforma multimedialna nabiera kształtu.

17. 04. 2015
Klasy maturalne kończą zajęcia, platforma w wersji demonstracyjnej jest gotowa i przekazana do testów. Lada chwila zaczną pojawiać się na niej pierwsze materiały. Stażyści pracują po godzinach zajęć szkolnych w pocie czoła nie opuszczając żadnych zajęć projektowych. Dodatkowe grupy wpisały się już
na stałe w "krajobraz" projektowy.

11. 05. 2015
Część grup skończyła już całkowicie zajęcia w ramach projektu. Doradcy zawodowi tez mają coraz mniej pracy ponieważ większość uczestników projektu wyznaczyła już własną ścieżkę kariery zawodowej i posiadają Indywidualne plany kariery. Platforma już działa, chociaż zdarzają się na niej jeszcze drobne potknięcia. Materiałów przybywa, a uczestnicy projektu coraz chętniej zaczynają korzystać z platformy. Lada dzień rozpoczną się kursy dla uczestników projektu z obsługi platformy e-learningowej aby każdy mógł ja wykorzystać jak najlepiej.

29. 05. 2015
Na platformie multimedialnej ostatnie szlify materiałów edukacyjnych. Prawie połowa uczniów już ukończyła zajęcia pokazujące możliwość platformy a więc czas zacząć szkolenia dla nauczycieli, żeby i oni wiedzieli jak korzystać z tego nowoczesnego dobrodziejstwa. 50 nauczycieli, także prawie wszyscy w ramach projektu nauczy sie przygotowywać materiały na platformę multimedialną aby wykorzystać ją do pracy kolejnym roku szkolnym. Jest to niewątpliwie doskonałe narzędzie do pracy z uczniem słabym i zdolnym oraz do przeprowadzania sprawdzianów z oceną w czasie rzeczywistym Bardzo ładnie uda się połączyć funkcjonalność platformy z Europejskim Centrum Informacji oraz pracownią komputerową powstałą w ramach projektu: www.platforma-ekonomik.pl


30.06.2015 r.

Zakończyła się realizacja projektu współpracy ponadnarodowej pn.: Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i aktywny udział w szkoleniach, stażach i wyjazdach.