ROT Świętokrzyskie - REKRUTACJA
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKRUTACJAW związku zakończeniem realizacji   projektu PWP „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyliśmy rekrutację jego uczestniczek i uczestników.

Uczestnicy wzięli udział w praktycznych szkoleniach połączonych z doradztwem zawodowym i w zajęciach w Europejskim Centrum Informacji.

Moduły szkoleniowe:

·         Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie - 100 godzin dydaktycznych

·         Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska - 150 godzin dydaktycznych

·         Współczesne hotelarstwo - 100 godzin dydaktycznych

·         Gastronomia w praktyce - 100 godzin dydaktycznych

Wszyscy uczestnicy Projektu wzięli udział w doradztwie zawodowym w wymiarze 6 godzin/osoba.

Najlepsi uczestnicy projektu mieli możliwość odbycia płatnego stażu u świętokrzyskich pracodawców .

Uczestnicy szkoleń uzyskali certyfikaty w j. polskim i  angielskim.

 

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, którzy chcieli wziąć udział w działaniach projektowych zobowiązani zostali do zapoznania się z założeniami projektowymi znajdującymi się w zakładce:  O projekcie.

Bieżące informacje o projekcie dla uczniów były zamieszczane na stronie: http://www.projekt-ekonomik.wkielcach.eu,  do której odnośnik w formie baneru znajduje się na głównej stronie szkoły.


Każdy uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach ubiegający się o udział w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 lub 2014/2015 zobowiązany był do pobrania poniższego formularza zgłoszeniowego, wydrukowanie go i wypełnienie wraz z informacjami dotyczącymi wyników w roku szkolnym 2013/2014 lub 204/2015. Osoby które nie ukończyły 18 lat musiały uzyskać zgodę rodziców na stosownym formularzu.
Przyjmowane były tylko formularze kompletne, prawidłowo wypełnione. Formularze należało składać w pokoju 21 do Pana Mariusza Kotarzewskiego i Pana Bartosza Prońko.

Do pobrania:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY