ROT Świętokrzyskie - PWP "Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej Regionu Świętokrzyskiego"
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PWP "Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej Regionu Świętokrzyskiego"


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zakończyła realizację Projektu Współpracy Ponadnarodowej pt.: „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” w partnerstwie z firmą LTAS (Language Testing and Assessment Services) Ltd. Z miasta Poole w hrabstwie Dorset w Wielkiej Brytanii.

Działania projektowe prowadzone były w okresie 1 września 2013 - 30 czerwca 2015 i skierowane do grupy 240 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach – szkoły kształcącej przede wszystkim na kierunkach związanych z turystyką: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista.

Projekt obejmował:
  • kursy zawodowe,
  • doradztwo zawodowe,
  • płatne staże w Kielcach i okolicy,
  • szkolenia podczas wizyty studyjnej u partnera zagranicznego,
  • doposażenie placówki oraz stworzenie dla uczniów szkoły Europejskiego Centrum Informacji
  • stworzenie platformy e-learningowej.

Uczestnicy projektu mogli uczestniczyć w kursach zawodowych z zakresu:

•    Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie: 20 godzin zajęć z zakresu podatków w hotelarstwie w Unii Europejskiej, 30 godzin zajęć z rachunkowości komputerowej w hotelarstwie, 30 godzin zajęć z ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej oraz 20 godzin z zakresu obsługi klienta i savoir vivre'u
•    Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska: 50 godzin zajęć z poznawania kultury brytyjskiej, 40 godzin zajęć z krajoznawstwa Wielkiej Brytanii, 20 godzin zajeć z organizacji turystyki oraz 40 godzin zajęć z zakresu pilotażu i przewodnictwa turystycznego.
•    Współczesne hotelarstwo: 30 godzin zajęć na kursie kelner-barista, 30 godzin zajęć z zakresu ICT w hotelarstwie, 20 godzin zajęć z zakresu służby pięter, oraz 20 godzin zajęć z technik sprzedaży w hotelarstwie.
•    Gastronomia w praktyce: 30 godzin kursu barmańskiego, 30 godzin zajęć z ICT w gastronomii, 20 godzin kursu kelnerskiego, oraz 20 godzin zajęć z zakresu technik sprzedaży w gastronomii.

Każdy z uczestników projektu odbył 6 godzin zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym w okresie lipiec 2014 – czerwiec 2015.
14 najlepszych uczestników projektu z pierwszego roku trwania projektu odbyło szkolenia w Wielkiej Brytanii w lipcu 2014 r. A 20 kolejnych odbyło płatne staże u pracodawców z województwa świętokrzyskiego. W drugim roku trwania projektu kolejnych 20 uczniów odbyło staże.


O PROJEKCIE

BIURO PROJEKTU

REKRUTACJA

AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA

LINKI