ROT Świętokrzyskie - Kazimierski
 

Kazimierski
Powiat Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 350 23 12
starostwo@powiat.kazimierzaw.pl