ROT Świętokrzyskie - ZP
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZP
22.12.2012 r. - ZP/1/2012/R
Przetarg nieograniczony na usługę stworzenie opracowania pn. Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020”

06.11.2013 r. - ZP/2/2013/R
Przetarg nieograniczony na świadczenia stałej obsługi prawnej Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

22.01.2014r .- ZP/3/2014/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja"

03.02.2014 r. - ZP/4/2014/R
Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictwa pn. Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020

29.04.2014 r.- ZP/5/2014/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) dla Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”

06.05.2014 r.- ZP/6/2014/R

Postępowanie na przygotowanie projektu graficznego i stworzenie Portalu internetowego dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

18.06.2014 r. - ZP/7/2014/R
Przetarg nieograniczony na opracowanie, druk oraz dostawę wydawnictw dla Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

07.08.2014 r. - ZP/8/2014/R
Postępowania o udzielenie zamówienia na produkcję sześciu spotów reklamowych, jednego materiału reklamowego oraz jednego billboardu sponsorskiego promującego trasę rowerową, w ramach projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej

09.09.2014 r. ZP/9/2014/R
Zamówienie na przygotowanie filmu w technologii 3D promujący Wschodni Szlak Rowerowy "GreenVelo"

16.07.2014 r. - ZP/10/2014/R
Postępowanie na świadczenie usług konsultanta ds. produktu turystycznego w ramach Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja"

24.07.2014 r.- ZP/11/2014/R
Postępowanie na przygotowanie projektu graficzno-plastycznego i wykonanie stacjonarnego stoiska targowego dla projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

05.09.2014 r. - ZP/12/2014/R
Przetarg nieograniczony na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

06.10.2014 r.- ZP/13/2014/R
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów graficznych damskich i męskich strojów rowerowych oraz ich wykonanie dla Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

09.10.2014 r. - ZP/14/2014/R
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegający na obsłudze technicznej stoiska targowego w ramach Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

14.11.2014 r. - ZP/15/2014/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę 120 rowerów na potrzeby projektu " Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

18.12.2014 r. - ZP/16/2014/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi organizacji udziału przedstawicieli 5 Województw Polski Wschodniej w targach zagranicznych w 2015 roku na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej – promocja

04.11.2014 r.- ZM/8/2014/R
Postępowanie na zapewnienie udziału na Międzynarodowych Targach Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi odbywających się w terminie 13-15 marca 2015 roku na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

11.08.2014 r. - ZM/6/2014/R
Postępowania na zapewnienie udziału na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT WARSAW odbywających się w terminie 27-29 listopada 2014 roku na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

21.10.2014 r.- ZM/7/2014/R
Postępowanie na zapewnienie udziału na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOB w Katowicach odbywających się w terminie 27-29 marca 2015 roku na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej promocja

18.12.2014 r.- ZM/10/2014/R
Postępowanie na udział w Polskim Stoisku Narodowym podczas Targów Turystycznych VAKANTIEBERAUS w Utrechcie w terminie 13-18 stycznia 2015 roku w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

15.01.2015 r.- ZM/11/2015/R
Postępowanie na udział w Polskim Stoisku Narodowym podczas Targów Turystycznych SALON DES VACANCES w Brukseli w terminie 05-09 lutego 2015 roku w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

15.01.2015 r - ZM/12/2015/R
Postępowanie na udział w Polskim Stoisku Narodowym podczas Targów Turystycznych ITB w Berlinie w terminie 4-8 marca 2015 roku w ramach projektu Trasy reowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

09.01.2015 r. - ZP/17/2015/R
Wykonanie i dostawę turystycznych wydawnictw dla projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja"

05.03.2015 r.- ZM/13/2015/R
Postępowanie na udział w targach turystycznych w Gdańsku w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

13.03.2015 r. -ZM/15/2015/R
Postępowanie  na zapewnienie udziału na Międzynarodowych Targach Turystycznych Lato w Warszawie na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej promocja


20.03.2015 r - ZP/18/2015/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

26.03.2015 r- ZP/19/2015/R
Kompleksową realizację usługi udostępnienia promocyjnego pojazdu multimedialnego w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego– Green Velo na potrzeby realizacji projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

01.04.2015 r.- ZP/20/2015/R
Zamówienie na emisję wskazań sponsorskich oraz emisję informacji nt. Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

06.05.2015 r. - ZP/21/2015/R
Zamówienie na zakup czasu antenowego w postaci emisji 105 audycji radiowych w pięciu rozgłośniach regionalnych w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

07.05.2015 r. - ZP/22/2015/R
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyt studyjnych dziennikarzy w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Greenvelo

20.05.2015 r. - ZP/23/2015/R
Przetarg nieograniczony na  „Dostarczenie mobilnego zestawu promocyjnego  w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo” na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

27.05.2015 r. - ZP/24/2015/R
Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usługi wykonania kampanii ambient media w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego- Green Velo

30.05.2015 R. - ZM/19/2015/R
Zamówienie kompletnego stoiska oraz usług dodatkowych podczas dnia HOLIDAY ON BIKE w Friedrichshafen


03.06.2015 r. - ZP/25/2015/R
Przetarg nieograniczony na kampanię internetową w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"- Część I

11.06.2015 r. - ZP/26/2015/R
Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie i dostawa wydawnictw część III na potrzeby realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

17.06.2015 r. - ZP/27/2015/R
Przetarg nieograniczony na kampanię internetową w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja" - Część II

17.06.2015 r. - ZP/28/2015/R
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyt studyjnych dziennikarzy w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Greenvelo dla projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

23.06.2015 r. - ZP/29/2015/R
Przetarg nieograniczony na kampanię internetową w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"- Część I

24.06.2015 r. - ZP/30/2015/R
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia rowerowego dla organizacji rowerowych na potrzeby projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej-promocja

25.06.2015 r. - ZP/31/2015/R
Przetarg nieograniczony na produkcję oraz emisję 5 audycji telewizyjnych w jednej stacji telewizyjnej o ogólnopolskim zasięgu technicznym i widowni minimum 9 procent w grupie All 4+ w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

02.07.2015 r. - ZP/32/2015/R
Przetarg nieograniczony na opracowanie tras questingowych wraz ze skrytkami geocachingowymi w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Greenvelo

03.07.2015 r.- ZP/33/2015/R
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych znaków i tablic informacyjnych na potrzeby oznakowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

03.07.2015 r -ZP/34/2015/R
Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja"

13.07.2015 r- ZP/35/2015/R
Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo w wydarzeniach promocyjnych w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

23.07.2015 r. -ZP/36/2015/R
Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo w wydarzeniach promocyjnych w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

30.07.2015 r. - ZP/37/2015/R
Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski.

30.07.2015 r. - ZP/38/2015/R
Postępowanie na zapewnienie ambasadora marki Green Velo w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo

20.08.2015 r. - ZP/39/2015/R
Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski.

20.08.2015 r. - ZP/40/2015/R

Postępowanie na wykonanie i dostawę oraz dystrybucję gadżetów super-premium, składających się na rowerowe zestawy naprawcze umieszczone w opakowaniach zbiorczych – oznakowanych pudełkach na narzędzia, wraz z pompkami serwisowymi oraz przenośnymi stojakami do naprawy rowerów w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”

28.08.2015 r. - ZP/41/2015/R

01.09.2015r. -ZP/44/2015/R
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych znaków i tablic informacyjnych na potrzeby oznakowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

21.09.2015r.- ZP/45/2015/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę wydawnictw część IV do projektu  Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

25.09.2015r. - ZP/46/2015/R
Zamówienie na zakup czasu antenowego celem wyemitowania cyklu informacji w audycjach radiowych oraz wskazań sponsorskich, przeznaczonych dla odbiorców z całego kraju w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej gwarantującej ogólnopolski zasięg techniczny obejmujący szesnaście województw RP

28.09.2015r. - ZP/47/2015/R
Dostawa dodatkowych materiałów informacyjnych o szlaku Green Velo w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja"

29.09.2015 r.- ZM/21/2015/R
Zapewnienie udzialu podczas Targow KIELCE BIKE EXPO w Kielcach na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej promocja

12.10.2015r.- ZP/48/2015/R
Kompleksowa realizacja uslugi zapewnienia udzialu marki Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w wydarzeniach promocyjnych w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja – zamowienie uzupelniajace

12.10.2015r.- ZP/49/2015/R
Przetarg nieograniczony na organizację wizyty studyjnej 2 w Polsce w zakresie rozwoju produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo

12.10.2015r.- ZP/50/2015/R
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyty studyjnej w Niemczech w zakresie rozwoju produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo

21.10.2015r.- ZM/23/2015/R
Zapewnienie udzialu podczas Targow Regionow i Produktow Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej promocja

22.10.2015r.- ZP/51/2015/R
Przetarg nieograniczony na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie ogólnopolskiej drukowanej

10.11.2015 r. - ZP/52/2015/R
Przetarg ograniczony - wykonanie i dostawa materiałów reklamowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

12.11.2015 r. - ZP/53/2015/R

Przetarg ograniczony: Wykonanie i dostawa wydawnictw w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

17.11.2015 r. - ZP/54/2015/R
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie konkursu internetowego w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – część́ III oraz działań promujących wspierających realizację konkursu
 

20.11.2015r.- ZP/55/2015/R
Przetarg nieograniczony na budowę witaczy

23.11.2015 r.- ZP/56/2015/R
Przetarg nieograniczony na dystrybucję druk i projekt kalendarza Green Velo

23.11.2015 r.- ZP/57/2015/R
Postepowanie na zakup czasu antenowego celem  przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych o zasiegu cyfrowym nadajacych na terenie Polski

30.11.2015r.- ZM/22/2015/R
TT


03.12.2015r.- ZP/58/2015/R
Przetarg nieograniczony na zwiekszenie dostepnosci transportowej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

07.12.2015r.- ZP/59/2015/R
Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo

15.12.2015r.- ZP/60/2015/R
Przetarg nieograniczony na oznakowanie tablicami turystycznymi Miejsc Obslugi Rowerzysty na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

17.12.2015r.- ZP/61/2015/R
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie

11.01.2016 r. -ZP/62/2015/R
Zamowienie uzupelniajace na dostawe do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom zestawu gadzetow super premium.

22.12.2015r.- ZP/63/2015/R
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dzialan promocyjnych o charakterze ambientowym