ROT Świętokrzyskie - Tematyka szkoleń
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematyka szkoleńNazwa bloku tematycznego

Tematy szkoleń

 

I.  Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego

(80 osób)

8 szkoleń po 10-12 osób

 

Szkolenia z zakresu wiedzy o regionie

 

II. Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe

(80 osób)

 8 szkoleń po 10-12 osób

 

Szkolenia zawodowe z następujących tematów:

 1. Sztuka kulinarna
 2. Obsługa kelnerska
 3. Serwowanie wina
 4. Techniki parzenia kawy
 5. Obsługa drink baru
 6. Utrzymanie czystości w obiektach
 7. Sztuka dekoracji

 

III. Efektywne zarządzanie zasobami firmy

(80 osób)

8 szkoleń po 10-12 osób

Szkolenia z następujących tematów:

 1. Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
 2. Technologie teleinformatyczne w firmie
 3. Prawo zamówień publicznych w turystyce
 4. Udzielanie pierwszej pomocy
 5. Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
 6. Marketing i komercjalizacja produktu

 
W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka:

    otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych,
    otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
    będzie miał/a zapewnione wyżywienie (ciepły posiłek i poczęstunek kawowy)
    będzie miał/a zapewniony nocleg

 

W ramach projektu jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.Szkolenia są bezpłatne i będą trwały 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (czyli 45 minutowych). Przeprowadzone zostanie również doradztwo związane ze szkoleniem – 8 godzin, realizowane w odrębnym terminie. Grupy szkoleniowe mogą liczyć 10-12 osób.

Uczestnictwo w szkoleniach jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Tematyka szkoleń:

Moduł I: Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego
1.    Szkolenie z zakresu wiedzy o regionie

Moduł II: Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe
1.    Sztuka kulinarna
2.    Obsługa kelnerska
3.    Serwowanie wina
4.    Techniki parzenia kawy
5.    Obsługa drink baru
6.    Utrzymanie czystości w obiektach
7.    Sztuka dekoracji

Moduł III: Efektywne zarządzanie zasobami firmy
1.    Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
2.    Technologie teleinformatyczne w firmie
3.    Prawo zamówień publicznych w turystyce
4.    Udzielanie pierwszej pomocy
5.    Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
6.    Marketing i komercjalizacja produktu