ROT Świętokrzyskie - Nowoczesny pracownik firmy turystycznej - bezplatne szkolenia
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowoczesny pracownik firmy turystycznej - bezplatne szkolenia

Tytuł projektu:

„Nowoczesny pracownik firmy turystycznej”

 

Numer Projektu:

UDA-POKL.08.01.01-26-234/11-00 

 

Numer i nazwa Priorytetu:

VIII. Regionalne kadry gospodarki

 

Numer i nazwa Działania:

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Numer i nazwa Poddziałania:

8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Okres realizacji projektu:

od 01.10.2011 do 31.03.2013