ROT Świętokrzyskie - Biuro projektu
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuro projektu

Małgorzata Wilk-Grzywna
Dyrektor Biura Zarządu
e-mail: m.grzywna@swietokrzyskie.travel

Anna Mandziuk
działania: targi i eventy
e-mail: a.mandziuk@swietokrzyskie.travel
 
Anna Drzewiecka, Anna Strzelecka
działania: wydawnictwa, gadżety, bank wizerunków
e-mail: a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel
e-mail: a.strzelecka@swietokrzyskie.travel
 
Aniceta Adamczak-Łypacz
działania: wizyty studyjne, szkolenia
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

Jarosław Panek
działania: współpraca z mediami, rzecznik ROT
e-mail: rzecznik@swietokrzyskie.travel

Tomasz Giedyk
działania: obsługa biura
e-mail: t.giedyk@swietokrzyskie.travel
 
Grzegorz Szczęsny
działania: internet
e-mail: g.szczesny@swietokrzyskie.travel

Magdalena Osełka, Anna Kowalska, Magdalena Kowalczyk
działania:informacja turystyczna
e-mail: m.oselka@swietokrzyskie.travel
e-mail: a.kowalska@swietokrzyskie.travel
e-mail: m.kowalczyk@swietokrzyskie.travel