ROT Świętokrzyskie - O projekcie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projekcie
Projekt „Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie”

O PROJEKCIE
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu” Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt pn. „Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie”. Wartość projektu to 3 362 320,00 złotych, dofinansowanie  unijne wynosi - 80%.

Czego dotyczy projekt?
Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej województwa świętokrzyskiego przy wykorzystaniu potencjału regionu wpływającej na zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.
Cele bezpośrednie to:
1.    Kreacja i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych – wpłynie to na ich konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym,
2.    Wykreowanie wizerunku turystycznego regionu – dzięki podjętym działaniom zwiększy się rozpoznawalność całego regionu i jego postrzeganie jako atrakcyjnej destylacji turystycznej,
3.    Zwiększenie dostępności informacyjnej regionu poprzez kompleksowe oznakowanie markowych produktów i wiodących atrakcji turystycznych oraz stworzenie platformy rezerwacji miejsc noclegowych oraz ofert turystycznych.

Przedmiotem projektu jest wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich oznakowanie. Dzięki wykorzystaniu skutecznych narzędzi promocji i informacji zapewniona jest kompleksowość i wieloaspektowość w dotarciu do najważniejszych grup docelowych.

W projekcie zastosowane są rozwiązania oryginalne i innowacyjne – po raz pierwszy w regionie – bezpłatna cyfrowa platforma rezerwacji miejsc noclegowych i ofert turystycznych, kompleksowe, systemowe oznakowanie najważniejszych produktów turystycznych.


W ramach projektu zaplanowane są do realizacji następujące działania:
1. Dostawa do 2 sal konferencyjno – szkoleniowych oraz 2 Centrów i 1 Punktu IT sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania,
2. Wykonanie i dostawa do 2 Centrów i 1 Punktu Informacji Turystycznej mebli, foteli oraz krzeseł biurowych,
3. Dostawa i montaż oznakowania 2 Centrów i 1 Punktu IT,  atrakcji turystycznych i dojazdu do nich, wykonanie i montaż „witaczy” promujących produkty turystyczne
4. Wykonanie 1 platformy rezerwacji miejsc noclegowych oraz ofert turystycznych
5. Impreza promująca region „Sabat Czarownic”
6. Wydawnictwa promocyjne
7. Udział w targach turystycznych oraz organizacja eventów
8. Akcja medialna w telewizji, radio i prasie ogólnopolskiej oraz regionalnej
9. Akcja promocyjna w Internecie
10. Wykonanie gadżetów wizerunkowych dla produktów turystycznych
11. Wynajem nośnika reklamowego

Międzynarodowy zakres projektu
Projekt będzie realizowany w kraju i zagranicą. Szeroki, międzynarodowy zasięg projektu uzyskany zostanie dzięki, przede wszystkim, promocji w Internecie, mediach zagranicznych, obecności na zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych oraz dystrybucji wydawnictw obcojęzycznych. Bardzo ważnym rezultatem będzie znaczący wpływ na wzrost ilości turystów przyjeżdżających do regionu. Dzięki wykreowaniu interesującego wizerunku produktów  turystycznych i utrwalaniu o nich pozytywnych skojarzeń, projekt wpłynie na poprawę wizerunku turystycznego i inwestycyjnego całego regionu.