ROT Świętokrzyskie - Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"
 

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce

Adres do kontaktów:
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno
tel. (0-41) 380 81 33
fax. (0-41) 391 50 68
www.nadczarnaipilica.pl
e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl