ROT Świętokrzyskie - 2009 r.
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 r.
6 kwietnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie, skład i druk wydawnictw

15 kwietnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

15 kwietnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę mebli biurowych do Centrów i Punktów Informacji Turystycznej

29 kwietnia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

4 maja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu fotograficznego, video i akcesoriów

7 maja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż oznakowania do RCIT, CIT, PIT w zakresie cz. I co do znaków drogowych

15 maja
Wyniki postępowania na dostawę i montaż oznakowania do RCIT, Centrów i Punktów IT

18 maja
Wyniki postępowania na dostawę sprzętu fotograficznego, video i akcesoriów

18 maja
Wyniki postępowania na dostawę krzeseł i foteli biurowych dla Centrów i Punktów IT

20 maja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

25 maja
Wyniki postępowania na dostawę i montaż drogowych znaków informacyjnych

27 maja
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę druku, montażu i ekspozycji plakatów reklamowych Województwa Świętokrzyskiego na nośnikach wielkoformatowych i autobusach w latach 2009-2010

2 czerwca
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ogłoszonego w dniu 27.05.2009 r. przetargu nieograniczonego na usługę druku, montażu i ekspozycji plakatów reklamowych Województwa Świętokrzyskiego na nośnikach wielkoformatowych i autobusach w latach 2009-2010.

2 czerwca
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ogłoszonego w dniu 27.05.2009 r. przetargu nieograniczonego  na usługę druku, montażu i ekspozycji plakatów reklamowych Województwa Świętokrzyskiego na nośnikach wielkoformatowych i autobusach w latach 2009-2010.

6 czerwca
Wyniki postępowania na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych do Regionalnego Centrum IT, Centrów i Punktów IT

9 lipca
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania prezentacji multimedialnej

21 lipca
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację i adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Kielcach na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej

27 sierpnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

31 sierpnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę elementów zabudowy biurowej i mebli do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

20 październik
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych promujących Województwo Świętokrzyskie