ROT Świętokrzyskie - Kontakt
 

Kontakt
Klub Ekologa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Małogoszczu
Dom Kultury

ul. 11 Listopada 17
28-266 Małogoszcz
tel. (041) 385 51 93
www.dkmalogoszcz.simset.net
dkmalogoszcz@op.pl