ROT Świętokrzyskie - Kontakt
 

Kontakt
Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel. 041) 349 63 72
fax. (041) 349 63 73
www.pu.kielce.pl/igeo
igeo@pu.kielce.pl