ROT Świętokrzyskie - Połaniec
 

Połaniec
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. (015) 865 03 05
fax. (015) 865 03 28
www.polaniec.pl
sekretariat@umig.polaniec.pl