ROT Świętokrzyskie - O projekcie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projekcie
Funkcjonujący od kilku lat w regionach Małopolskim, Podkarpackim i Śląskim Szlak Architektury Drewnianej stał się niejako siłą sprawczą  do stworzenia w regionie świętokrzyskim szlaku o tej samej tematyce. Kontynuacja sieciowego połączenia obiektów drewnianych w szlaki pozwala „ściągnąć” turystów z mocno wypromowanych obszarów (np. Małopolski) do mniej znanych miejsc w regionie świętokrzyskim, gdzie również istnieją piękne zabytkowe obiekty drewniane. Są to obiekty zarówno świeckie jak i kościelne, które to połączone w szlak mogą stanowić nowy produkt turystyczny regionu.

Tworzenie szlaków tematycznych i wzbogacanie regionu o nowe produkty turystyczne wynika jasno ze „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014” przyjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 6 lutego 2006 roku.

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej przyczyni się do upowszechnienia turystyki aktywnej i kulturowej, promocji całego regionu oraz aktywizacji gmin i powiatów, przez które biegnie szlak pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Cele Projektu:
•    Powstanie nowego produktu turystycznego na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenie go do sieci istniejących w innych województwach Szlaków Architektury Drewnianej (małopolskie, podkarpackie i śląskie);
•    Kreowanie wizerunku województwa, jako atrakcyjnych dla rozwijania turystyki kulturowej i edukacyjnej;
•    Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zabytkowych obiektów drewnianych w regionie.
•    Wzrost atrakcyjności turystycznej i co za tym idzie kreowanie wizerunku województwa, jako atrakcyjnego miejsca dla turystyki
•    Wzrost ruchu turystycznego przyjazdowego do Województwa Świętokrzyskiego,
•    Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
•    Promocja regionu