ROT Świętokrzyskie - Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach
 

Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach
Staropolska  Szkoła Wyższa w Kielcach
25-666 Kielce
ul. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 49
tel. (041) 345 23 57
tel./fax. (041) 345 85 88
www.etins.edu.pl
etins@etins.edu.pl