ROT Świętokrzyskie - Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel. 041) 349 63 72
fax. (041) 349 63 73
www.pu.kielce.pl/igeo
igeo@pu.kielce.pl