ROT Świętokrzyskie - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
ul. Sienkiewicza 25
25-007 Kielce
tel. (041) 344 54 88
fax. (041) 344 65 55
www.kielecka.zhp.pl
kielecka@zhp.pl