Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szlak Architektury Drewnianej

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej

Koordynatorem projektu „Szlak Architektury Drewnianej” jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która na oznakowania szlaku otrzymała dotacje (w 2008 i w 2009 r.) z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W działania zmierzające do powstania szlaku brał udział również Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, wspierając projekt merytorycznie i finansowo. Wsparcia udzieliła również Kuria Kielecka oraz Kielecki Oddział Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.
 
Projekt ten został podzielony na dwa etapy rozłożone w latach 2008 i 2009.
 
I etap (2008 r.) - oznakowanie szlaku za pomocą tablic opisowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drewnianych obiektów znajdujących się na trasach Szlaku Architektury Drewnianej
 
II etap (2009 r.) - oznakowanie drogowe Szlaku Architektury Drewnianej za pomocą znaków E22a. 
 
Więcje informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: www.drewniane.swietokrzyskie.travel