ROT Świętokrzyskie - Pińczów
 

Pińczów
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
ul. Konstytucji 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (041) 357 38 71 do 75
fax. (041) 357 26 45
www.pinczow.com.pl
sekretariat@pinczow.com.pl